Tjen penger på blogg

Om du sitter med tanker om å tjene penger på bloggen din, så er det ikke en urealistisk drøm. Det er flere som har en inntekt basert på bloggingen sin, ja enkelte har faktisk dette som fulltidsjobb. Likevel er det viktig å tenke på at dette krever mye jobb og oppfølging.

Bloggere som får betalt for jobben de gjør, har det samme ansvaret overfor sine sponsorer eller samarbeidspartnere som andre har overfor arbeidsgiveren sin. Når det er sagt, så er det klart at det er mye frihet under ansvar. Man kan nok til en viss grad styre mye av arbeidsdagen sin selv, men det krever en helt spesiell form for selvkontroll å sørge for at man styrer dagen riktig.

Ofte kan det være fristende å skyve blogg-pliktene til side for å sørge for andre prekære behov. Da kan konsekvensen i verste fall bli at man ikke får tid nok til å produsere innlegg av tilfredsstillende krav, og dermed kan både sponsorer og samarbeidspartnere velge deg bort til fordel for andre. Selv om blogging kan virke som ”lettjente” penger, er det veldig sjelden de er så veldig lettjente. Arbeidsmoral og leveringsdyktighet er derfor like viktig innenfor dette som i alle andre yrker. Penger tjener seg svært sjelden selv.